Одлука о прекиду образовно-васпитног рада на територији града Краљева

Градоначелник града Краљева је на основу члана 105. Закона о основама система образовања и васпитања, члана 58. Статута града Краљева ,а у вези са Препоруком Владе Републике Србије за продужење распуста у основним и средњим школама од 14. фебруара 2019. године, дана 15. фебруара 2019. године донео  Одлуку о прекиду образовно-васпитног рада на територији града Краљева у периоду од 18. до 24. фебруара 2019. године, због смањења ризика и изложености ђака вирусу грипа.

Први радни дан за основне и средње школе на територији града Краљева је 25. фебруар 2019. године.