Објављен Годишњи план спољашњег вредновања образовно-васпитних установа за школску 2023/2024. годину

На сајту Министарства просвете објављен је Годишњи план спољашњег вредновања образовно-васпитних установа за школску 2023/2024. годину.

 1. ОШ „Рифат Бурџовић Тршо“, Нови Пазар
 2. ОШ „Сутјеска“, Рашка
 3. ОШ „Вук Караџић“, Тутин
 4. Економско-трговинска школа, Нови Пазар
 5. ОШ „Светозар Марковић“, Краљево
 6. ОШ „Јово Курсула“, Краљево
 7. ОШ „Вук Караџић“, Краљево
 8. Економско-трговинска школа, Краљево
 9. ОШ „Чибуковачки партизани“, Краљево
 10. ОШ „Јован Цвијић“, Сирча, Краљево
 11. Средња школа „Краљица Јелена“, Рашка
 12. Угоститељско-туристичка школа са домом ученика, Врњачка Бања
 13. ОШ „Доситеј Обрадовић“, Осаоница, Нови Пазар
 14. ОШ „Стефан Немања“, Студеница, Краљево

Извор вести: Министарство просвете