Обилазак радова на ОШ „Вук Караџић“ у Рибници

Дана 13.04.2023. године др Предраг Терзић, градоначелник Града Краљева и Бојана Маринковић, руководилац Школске управе Краљево обишли су радове на енергетској санацији зграде матичне школе ОШ „Вук Караџић“ у Рибници. Госте је дочекала Милена Брковић, директор школе. Приликом обиласка присутни су могли да се увере да радови на школи у оквиру пројекта за унапређење енергетске ефикасности објекта добро напредују.

У  претходном периоду реализовани су бројни пројекти, и за ову школу је преко Министарства просвете набављена дигитална опрема у вредности већој од 5 милиона динара (10 десктоп рачунара, 76 лаптоп рачунара и 19 пројектора), која је делом искоришћена и за формирање кабинета за информатику и рачунарство у издвојеном одељењу Берановац, израђена је АМРЕС мрежа за приступ интернету, набављене књиге за школску библиотеку.

Из буџета Града Краљева финансирана је замена фасадне столарије у старом делу матичне школе, биће замењена унутрашња столарија у матичној школи, постављени су венецијанери у матичној школи, уграђен систем за аутоматску дојаву пожара, реконструисан под у старом делу матичне школе, реконструисан део крова на старом делу матичне школе и на фискултурној сали, набављен нови школски намешртај за 12 учионица, реновиран продужени боравак, замењен калорифер у фискултурној сал и обезбеђена средства за ПЗИ машинских исталација за потребе енергетске санације зграде матичне школе и  средства за реконструкцију свих улаза у зграду матичне школе. У току је израда пројектне документације за фискултурну салу на Берановцу.

„Град Краљево и Школска управа Краљево могу се поносити оним што је постигнуто у последњих година у области школства. Ту пре свега мислим на велика улагања државе у изградњу школске инфраструктуре и нових школа, као и на опремање савременим наставним средствима и училима,реконструкцију и доградњу објеката,обнову фасада у циљу енергетске ефикасности и изградњу фискултурних сала.“, истакла је Бојана Маринковић, руководилац Школске управе Краљево.

Видео снимак: РТВ Краљево