Наградни конкурс Ментори менторима – примери добрих решења за праксу 2024.

Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању расписује

НАГРАДНИ КОНКУРС

Ментори менторима – примери добрих решења за праксу

2024.

У циљу развијања и промовисања културе ширења знања и вештина потребних за квалитетан менторски рад, Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) расписује други конкурс Ментори менторима – примери добрих решења за праксуПозивају се наставници и стручни сарадници запослени у основним и средњим школама Републике Србије, да пријаве радове који представљају примере добрих решења проблема који могу да се појаве током реализовања приправничкоменторске праксе.

Једна од одлика добрих ментора јесте и спремност да се знање дели те да се на тај начин инвестира у друге. У том смислу прављење базе примера добрих решења за различите проблеме у приправничко-менторској пракси, један је од начина да се подстакне „дељење знања“, те да се промовише култура заједничког учења. Излиставање проблема који ће се наћи у бази и навођење примера могућих решења има за циљ да покаже да ментори нису сами у својим настојањима да помогну приправнику, а да проблеми које имају нису само њихови, већ их деле са другим менторима.

Истовремено, формирање базе не треба да послужи као нуђење готових решења, са инструкцијом да се баш тако и баш у понуђеном облику користе, већ да се покрену идеје и правци деловања, уз неопходна прилагођавања свакој појединачној пракси.

Услови конкурса:

  • конкурс је расписан у периоду 15. јун – 25. август 2024.
  • право учешћа имају сви наставници и стручни сарaдници запослени у основним и средњим школама у Републици Србији
  • један учесник може послати највише три своја рада
  • радови који учествују на конкурсу могу бити адаптирани домаћи задаци полазника Програма обуке за менторе или потпуно нови радови (учесника који јесу или нису похађали обуку)
  • радови треба да су написани у складу са захтевима Пријавног формулара који се налази у оквиру овог конкурса
  • радови морају бити писани ћирилицом и лекторисани
  • пријаве треба послати у електронском облику, путем Пријавног формулара који је саставни део овог конкурса

Радови који не испуњавају прописане услове неће бити узети у разматрање.

Радове, који одговарају условима конкурса, процењуе комисија коју именује директор ЗУОВа. Одабрани примери добрих решења за праксу налазиће се у електронској бази на сајту ЗУОВа, а аутори најбољих примера биће награђени. Резултати конкурса и имена награђених аутора биће објављени на сајту ЗУОВа, најкасније до краја календарске године.

Рок за достављање пријава је 25. август 2024. године (до 23:59).

Саставни део овог конкурса је и Помоћни формулар у коме су наведена јасна и детаљна упутства за попуњавање Пријавног формулара.

Рад се предаје искључиво путем Пријавног формулара