Пријемни испити у Уметничкој школи и Гимназији Краљево

Пријемни испит за образовне профиле ликовни техничар, техничар дизајна графике и техничар дизајна ентеријера и индустријских производа у Краљеву реализован је 12, 13. и 14. маја 2023. године у Уметничкој школи. Радове је оцењивала трочлана комисија, која је изабрана на основу препоруке Високошколске установе и струковног удружења, а председник комисије била је Александра Поповић, директорка школе.

Дана 13. и 14. маја у Гимназији Краљево реализовани су пријемни испити за ученике са посебним способностима за филолошке науке и то из српског, матерњег и страног, енглеског језика.
Пријемни испити су спроведени у складу са Стручним упутством за спровођење уписа ученика у средњу школу и Календаром активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2023/2024. годину.

Регуларност спровођења пријемних испита пратили су саветници спољни сарадници и представници Школске управе Краљево, а просторије школа обезбеђивали су представници ПУ Краљево.