Нови правилници: степен и врста образовања наставника у основној школи; програм наставе општеобразовних предмета у стручним школама; допуне планова и програма у стручним школама; допуне каталога уџбеника Просветни гласници број 7/2023 и 8/2023

Објављени су нови бројеви Просветног гласника. Листу нових прописа погледајте испод. “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 7/2023. ПРАВИЛНИК …

Смернице за реализацију факултативног предмета – Основе система одбране Републике Србије

Министарство просвете упутило је данас средњим школама Смернице за реализацију факултативног предмета – Основе система одбране Републике Србије. Факултативни предмет …

Министарство просвете упутило школама Смернице за организацију и реализацију образовно – васпитног рада у школској 2023/2024. години

Узимајући у обзир последице мајских трагедија, а како би се обезбедио континуитет у образовно-васпитном раду и достизање циљева образовања и …