Приручници за средње стручно образовање

У складу са самосталним чланом 7. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон, 6/20, 52/21, 129/21 и 129/21 – др.закон), почев од школске 2022/2023. године у школи се полаже завршни испит средњег стручног образовања и васпитања у складу са законом.

Почев од ове школске године Завршни испит полагаће се на јединствен начин за све образовне профиле у трогодишњем трајању.

С тим у вези, а у складу са Правилником о програму стручне матуре и завршног испита, Завод за унапређивање образовања и васпитања је припремио одговарајуће приручнике за полагање завршног испита средњег стручног образовања.

Приручници су припремљени за све образовне профиле у трогодишњем трајању и намењени су како редовним тако и ванредним ученицима, који завршавају своје средњошколско образовање.

Приручници садрже посебне предуслове за полагање завршног испита, списак стандардизованих радних задатака, стандардизоване радне задатке за практични рад, обрасце за оцењивање и упутство за извођење завршног испита.

Приручници су постављени и можете их преузети са интернет странице Завода: