ДРЖАВНА МАТУРА У СРЕДЊЕМ СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Од школске 2023/24. године сви ученици у средњем стручном образовању завршаваће школовање државним матурским испитом, a матурски испит ће се састојати из обавезног и изборног дела.

У оквиру обавезног дела сваки ученик ће полагати три испита – српски/ матерњи језик и књижевност, математику и стручни испитИзборни део је део за који ће ученик моћи да се определи, у зависности од захтева високошколске установе у којој планира да настави образовање. У изборном делу ученик ће моћи да бира општеобразовне наставне предмете са Листе општеобразовних наставних предмета и то да бира само оне предмете које није полагао у оквиру обавезног дела. У оквиру изборног дела опште матуре ученик ће моћи да полаже испите и из општеобразовних наставних предмета које није учио у школи.

Стручни испит на државној матури састојаће се из теоријског дела (тест за проверу стручно-теоријских знања) и практичног дела (матурски практични рад). Списак тестова из стручно-теоријских знања на државној матури, као и информација који профили ће који тест полагати, налази се овде.

Извор вести: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања