Доситеј листе

Слободна радна места у школама за школску 2018/2019. годину

Систематизaција радних места за ш.г. 2018/2019. по Правилнику о критеријумима и стандардима за финансирање („Ценусу“) према потребама које проистичу из реализованог уписа и формираних одељења за школску 2018/2019. и слободна радна места у школи је дата у испису по школама. За сваку школу и за свако систематизовано радно место исписују се четири податка: укупна систематизована норма на радном месту, збир норми за сва ангажовања у школи (и на одређено и на неодређено), збир норми ангажовања на неодређено и укупна норма слободних радних места која је добијена је одузимањем норме запослених на неодређено у школи од укупног процента норме који школа има систематизовано за ш.г. 2018/2019.

Листу слободних радних места погледајте на следећем линку