Јавни позив за избор чланова стручне комисије за експертизу уџбеника

Национални просветни савет објавио је јавни позив за избор чланова стручне комисије за експертизу рукописа уџбеника и уџбеничких комплета за обавезне наставне предмете и изборне програме у основној и средњој школи.

Јавни позив је расписан за експертизу рукописа уџбеника и уџбеничких комплета у основној и средњој школи за следеће обавезне наставне предмете и изборне програме: Српски језик и књижевност, Српски као нематерњи језик, Матерњи језик/Матерњи језик са елементима националне културе, Страни језик (енглески, француски, немачки, руски, шпански и италијански језик), Математика, Физика, Хемија, Биологија, Географија, Историја, Техника и технологија, Рачунарство и информатика, Свет око нас /Природа и друштво, Музичка култура, Ликовна култура, Физичко и здравствено васпитање, Социологија са правима грађана и Филозофија.

Пријаве у писаној форми и пратећа документација подносе се у затвореној коверти, Националном просветном савету, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд, са назнаком: За јавни позив за избор чланова стручне комисије.

Рок за подношење пријаве је 10. април 2019. године.
Текст јавног позива можете преузети ОВДЕ