Нови правилници: основно образовање – измене и допуне планова и програма; гимназије за ученике са посебним способностима (математика, информатика, физика) – планови и програми – Просветни гласник број 13/2023

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 13/2023.Листа прописа: ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије …

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања

Објављен је нови Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања. Правилник погледајте …

Обилазак ОШ „Доситеј Обрадовић“ и четири средње школе на почетку нове школске године

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, руководилац Школске управе Краљево Бојана Маринковић и начелник Полицијске управе Краљево пуковник полиције Новица …

Објављен Годишњи план спољашњег вредновања образовно-васпитних установа за школску 2023/2024. годину

На сајту Министарства просвете објављен је Годишњи план спољашњег вредновања образовно-васпитних установа за школску 2023/2024. годину. ОШ „Рифат Бурџовић Тршо“, …

Нови правилници: гимназије за ученике са посебним способностима за филолошке науке; гимназије за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност – Просветни гласник број 12/2023

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 12/2023. Листа прописа: ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења …