Стручно упутство за завршни испит 2023/2024. године

Стручно упутство за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2023/2024. годину донето је и објављено на званичној интернет страници Министарства просвете.

Стручно упутство, као и пратећи прилози и обрасци, доступни су на следећем линку:

https://prosveta.gov.rs/zavrsni-ispit/