Календар рада

Школска 2019/2020. година

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основних школа за школску 2019/2020. годину

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2019/2020. годину

 

Школска 2018/2019. година

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основних школа за школску 2018/2019. годину

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2018/2019. годину