Одржан састанак посвећен плану уписа у средње школе са директорима средњих школа и представницима јединица локалне самоуправе, НСЗ, РПК и БНВ у Новом Пазару

Дана 17.01.2023. године у Свечаној сали Градске управе Новог Пазара одржан је састанак, којем су присуствовали директори средњих школа са територије Града Новог Пазара и општине Тутин, Бојана Маринковић, руководилац Школске управе Краљево, Мирсада Трипковић, руководилац Групе за стручно-педагошки надзор за Нови Пазар, Тутин и Сјеницу, Алекса Попадић, просветни саветник, Милош Лазовић, саветник-спољни сарадник Школске управе Краљево, Нихат Бишевац, градоначелник Новог Пазара, представници Града Новог Пазара, представница Филијале Нови Пазар Нациoналне службе за запoшљавањe, представник Регионалне привредне коморе и представници Бошњачког националног већа.
Састанак је отворила Бојана Маринковић, руководилац Школске управе Краљево. Тема овог састанка била је израда плана уписа у средње школе за школску 2023/2024. годину. Нихат Бишевац, градоначелник Новог Пазара обратио се присутнима и поделио своја сазнања о заинтересованости привредника за упис одређених образовних профила и потребама тржишта рада. Директори школа могли су да од учесника састанка добију релевантне информације о броју ученика који завршавају осми разред, стању на тржишту рада, потребама привреде, интересовању привредних субјеката за укључивање у дуално образовање и друге информације од значаја за израду предлога Плана уписа у средње школе. Директори средњих школа представили су учесницима састанка прелиминарне предлоге усвојене на нивоу школе. Већина школа предложила је да планом уписа број одељења буде увећан у односу на прошлогодишњи план, имајући у виду да ове године већи број ученика завршава осми разред. У овогодишњем предлогу постоје одређене измене. Неке школе предложиле су да образовни профили буду исти као и претходне године, док су неке школе направиле измене и предложиле образовне профиле за које очекују да ће ученици бити заинтересовани.