Доситеј листе

Слободна радна места у школама за школску 2019/2020. годину

Систематизaција радних места за ш.г. 2019/2020. по Правилнику о критеријумима и стандардима за финансирање („Ценусу“) према потребама које проистичу из реализованог уписа и формираних одељења за школску 2019/2020. и слободна радна места у школи је дата у испису по школама. За сваку школу и за свако систематизовано радно место исписују се четири податка: укупна систематизована норма на радном месту, збир норми за сва ангажовања у школи (и на одређено и на неодређено), збир норми ангажовања на неодређено и укупна норма слободних радних места која је добијена је одузимањем норме запослених на неодређено у школи од укупног процента норме који школа има систематизовано за ш.г. 2018/2019.

Постоје правни случајеви када је оправдано да је проценат норме слободних радних места негативан и када норма слободних радних места приказана на нивоу школе заправо не представља слободно радно место јер није уклопљива у распоред часова и норму наставника. Ове случајеве разматрају синдикати са директорима школа и дају образложење јавности.

Листу слободних радних места погледајте на следећем линку