Презентација угледних часова

У четвртак, 30. маја 2019. године, у Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ у Краљеву одржана је презентација угледних часова професора српског језика.

Организатор овог лепог догађаја било је Друштво за српски језик Краљево, уз подршку Школске управе Краљево.

Професори српског језика представили су угледне часове на којима су користили нове приступе у обради градива, након чега су заједно са ученицима и другим наставницима вредновали такав начин рада и изнели интересантне закључке.

Лидија Ђоковић, запослена у ОШ „Јошаничка Бања“, презентовала је обраду „Бонтона“ Јасминке Петровић, наставну јединицу коју је реализовала са ученицима осмог разреда. Говорила је о томе како је ученицима приближила тему, шта је уопште бонтон и како су ученици усвајали и примењивали правила лепог понашања. Уз помоћ многих питања и проблемских ситуација усмеравани су да формирају своје ставове и потраже адекватна решења.

Сандра Рудњанин из ОШ „Вук Караџић“ говорила је о наставној јединици „Богаћење речника: некњижевне речи и туђице – њихова замена језичким стандардом“. Језичка култура је битна област у настави српског језика, а ученици петог разреда су заједно са својом наставницом и другим наставницима из школе показали да може бити веома занимљива и корисна. Правили су позивницу за свој час, спремили примере са речима страног порекла и објашњавали њихову употребу и значење. Нарочито је било ефектно коришћење квиза Kahoot као алата за проверу усвојености знања.

Данило Спасојевић, наставник у ОШ „Живан Маричић“, приказао је час обраде познатог путописа „Писма из Италије“ Љубомира Ненадовића. Теме које су ђацима далеке, у просторном и временском смислу, могу се учинити актуелним уз помоћ вршњачког учења, истраживачких задатака и комбинације традиционалних метода са савременим алатима за учење. Ученици осмог разреда су склапали мозаик од историје, географије, филозофије и уметности да би уверљиво показали шта је то књижевнонаучна врста. Нарочито су истакли Његоша као важну фигуру наше историје и културе. Овакав приступ је ученицима био врло изазован.

Представљање угледних часова је било садржајно и мотивишуће, наставници су имали прилику да размене искуства и дају савете једни другима. Неке од идеја ће сигурно наћи примену и на другим часовима. У име Школске управе презентацији је присуствовала Бојана Маринковић, која је похвалила све наставнике и пожелела им још много овако успешних часова.