Обука настава и учење оријентисана исходе

24. и 25. јуна се у ОШ „Браћа Вилотијевић“ у Краљеву одржава обука настава и учење оријентисана на исходе за наставнике предметне наставе из основних и средњих школа – српски језик и књижевност, страни језик, ликовна култура ,музичка култура, историја, географија, биологија, математика и физика. Школа је угостила преко 300 полазника из Kраљева, Рашке, Новог Пазара, Тутина, Сјенице, Лучана, Горњег Милановца, Чачка, Ивањице и Врњачке Бање.
Обука је организована у девет учионица и за њу је задужено 18 водитеља.