Нови правилници: степен и врста образовања наставника у основној школи; програм наставе општеобразовних предмета у стручним школама; допуне планова и програма у стручним школама; допуне каталога уџбеника Просветни гласници број 7/2023 и 8/2023

Објављени су нови бројеви Просветног гласника.

Листу нових прописа погледајте испод.

“Службени гласник РС – Просветни гласник” број 7/2023.

“Службени гласник РС – Просветни гласник” број 8/2023.

Извор вести: ЗУОВ